ေဟ့ ... ျမန္မာဟာ ျမန္မာပဲ။ ျမန္မာဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ေနရမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေသရမယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရေျမျခားကိုေရာက္ေနရေပမယ့္ တစ္ေန႔မွာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ရမယ္။ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မကူးေလနဲ႔။ (ဦးသန္႕)

ဟုတ္မယ္ထင္တာပဲ:)

Thursday, April 3, 2008

( ၁ ) ခ်စ္သူဘဝ ။ ။ အလကားေနရင္း အၾကည့္ခ်င္းဆံုု၏ ။
အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ ။ ။ အၾကည့္ခ်င္းဆံုေနလွ်င္လည္း အလကားျဖစ္၏ ။
( ၂ ) ခ်စ္သူဘဝ ။ ။ အလကားေနရင္း ခ်စ္သူကို တမ္းတ၏ ။
အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ ။ ။ ခ်စ္သူကိုတမ္းတေသာ္လည္း အလကားျဖစ္၏ ။
( ၃ ) ခ်စ္သူဘဝ ။ ။ ကေလး ဘယ္ႏွေယာက္ ယူလိုက္မည္ဟု စိတ္ကူး၏ ။
အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ ။ ။ စိတ္ကူးသည့္အတိုင္း ကေလးမယူျဖစ္ခဲ့ရင္ အေကာင္းသားဟု ေတြး၏ ။
( ၄ ) ခ်စ္သူဘဝ ။ ။ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္သမွ် သူ႔အားေပး၏ ။
အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ ။ ။ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္သမွ် ဘဏ္တြင္ တိတ္တိတ္ေလး ထားလို၏ ။
( ၅ ) ခ်စ္သူဘဝ ။ ။ မႊန္ေနေသာ္လည္း ကိစၥမရွိဟု ဆို၏ ။
အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ ။ ။ ကိစၥရွိမွ မႊန္၏ ။
( ၆ ) ခ်စ္သူဘဝ ။ ။တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ဖုန္းေျပာပါက တိုးတိုးေလးေျပာ၏ ။
အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ ။ ။ ဖုန္းထဲမွ ေအာ္ရသည္ကိုပင္ အားမရ ။
( ၇ ) ခ်စ္သူဘဝ ။ ။ ခ်စ္သူ႔အေၾကာင္း ကဗ်ာေရးဖဲြ႔၏ ။
အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ ။ ။ ကဗ်ာေရးသူ ငစႏူ ။
( ၈ ) ခ်စ္သူဘဝ ။ ။ သူငိုလွ်င္ ကိုယ္လိုက္ငို၏ ။
အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ ။ ။ သူငိုလွ်င္ TV အစီအစဥ္ေကာင္းျပီ ။
( ၉ ) ခ်စ္သူဘဝ ။ ။ သူ႔ေမြးေန႔ကို အလြတ္ရ၏ ။
အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ ။ ။ ကိုယ့္ေမြးေန႔ကိုပင္ အလြတ္မရ ။
( ၁၀ ) ခ်စ္သူဘဝ ။ ။ လူေတာထဲတြင္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္၍ သြားေလ့ရွိ၏ ။
အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ ။ ။ လူေတာထဲတြင္ မ်က္ေစာင္းခ်င္းခ်ိတ္၍ သြားေလ့ရွိ၏ ။
( ၁၁ ) ခ်စ္သူဘဝ ။ ။ အစာစားလွ်င္ ခံြေကၽြးမွ ၾကိဳက္၏ ။
အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ ။ ။ အစာစားလွ်င္ ဇြန္းကိုင္လိုက္မွာ ေၾကာက္၏ ။
( ၁၂ ) ခ်စ္သူဘဝ ။ ။ အခ်စ္သီခ်င္းမ်ားသာ နားေထာင္၏ ။
အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ ။ ။ ကက္ဆက္အေၾကာင္းသာေျပာ၏ ။
( ၁၃ ) ခ်စ္သူဘဝ ။ ။ ခ်စ္သူ အေၾကာင္းသာေျပာ၏ ။
အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ ။ ။ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ရာအေၾကာင္းသာေတြး၏ ။
( ၁၄ ) ခ်စ္သူဘဝ ။ ။ ခ်စ္သူလုပ္သမွ် စိတ္ဝင္စား၏ ။
အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ ။ ။ လူေပါင္းမွားခဲ့မိသည့္အတြက္ ရင္ထုမနာ ျဖစ္၏ ။

AddThis Social Bookmark Button


Design by Amanda @ Blogger Buster