ေဟ့ ... ျမန္မာဟာ ျမန္မာပဲ။ ျမန္မာဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ေနရမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေသရမယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရေျမျခားကိုေရာက္ေနရေပမယ့္ တစ္ေန႔မွာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ရမယ္။ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မကူးေလနဲ႔။ (ဦးသန္႕)

ေသခ်ာၾကည့္ေနာ္.

Thursday, April 3, 2008အခု ဗီြဒီယိုေလးကိုmetacfe ကေန ယူထားတာပါ။ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းလို႔ ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါတယ္။ ပံုတစ္ခုခ်င္းစီကို ရပ္၊ရပ္ျပီးၾကည့္ပါ။ဘာေတြပါသလဲလို႔။သေဘာက်မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

AddThis Social Bookmark Button


Design by Amanda @ Blogger Buster