ေဟ့ ... ျမန္မာဟာ ျမန္မာပဲ။ ျမန္မာဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ေနရမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေသရမယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရေျမျခားကိုေရာက္ေနရေပမယ့္ တစ္ေန႔မွာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ရမယ္။ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မကူးေလနဲ႔။ (ဦးသန္႕)

သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေပါ့ေနာ္

Monday, April 7, 2008

၁၉၉၁ ၾသဂုတ္
Tim Berners Lee သည္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအတြင္း သတင္းမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ေသာ newsgroup တစ္ခုတြင္ "hyper text" project ကို စတင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထို project သည္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ မည္သည့္ေနရာမွမဆို ကမာၻသူ၊ ကမာၻသား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး "link"ေတြကို လက္ခံႏိုင္မည့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အဓိကထား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သည္။ Tim Berners Lee၏ ထိုprojectမစတင္မီ အခ်ိန္ကာလ ကနဦး အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ documents မ်ားၾကားတြင္ link မ်ား ခ်ိတ္ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ method တစ္ခု ရွိေနခဲ့သည္။Tim Berners Lee သည္ အဆိုပါ ပံုေသနည္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ စဥ္းစားတီထြင္ခဲ့ျပီးသည့္ ေနာက္တြင္ မ်ားစြာေသာ လူမ်ိဳးမ်ားသို႔ အခမဲ့ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။

၁၉၉၁ ဒီဇင္ဘာ
Tim Berner Lee သည္ "Cern" ဓာတ္ခဲြခန္း ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ သိပၸံပညာရွင္ Paul Kunz ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျပီး အနာဂတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို တြန္းအားေပး စည္းရံုးခဲ့သည္။ သြပၸံပညာရွင္ Paul Kunz သည္ Tim Berner Lee ကိုအျပည့္အဝ ယံုၾကည္ခဲ့ျပီး သူ၏ Geneva အေျခစိုက္ "Cern Labs"မွ တစ္ဆင့္ Web server ကို စတင္ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ထို Cern Labs သည္ပင္ ကမာ႔ပထမဆံုး Web server ျဖစ္လာခ့ဲျပီး Web စာမ်က္ႏွာမ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ အျခား ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသို႔ ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔ကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေနာင္အခါတြင္ "The Slac server" ဟု လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။

၁၉၉၃ ဧျပီ
ကမာၻ႔ ပထမဆံုး အင္တာနက္ၾကည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ထုိ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို "web browser"ဟုအမွတ္သညာ ျပဳခဲ့ျပီး "Mosaic" အမည္ရွိသည္။ Mosaic ကို အေမရိကန္ အေျခစိုက္ "National center" မွ တီထြင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ ကမာၻသူ၊ ကမာၻသားတို႔သည္ လြြတ္လပ္ျခင္းအျပည့္အဝျဖင့္ အင္တာနက္ကိုစတင္ၾကည့္ရႈ႔ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

၁၉၉၃ ဧျပီ
Tim Berners Lee ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ "Cern" သည္ World Wide Web ကို မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ Tim Berners Lee သည္ Program code ႏွင့္ ကြန္ရက္ နည္းပညာမ်ားကို အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္ ။ ထို နည္းပညာ ျဖန္႔ခ်ိမႈေၾကာင့္ ကြန္ရက္သည္ အလ်င္အျမန္ ၾကီးထြားလာခဲ့သည္။

၁၉၉၃ ဇြန္
ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေရးသားရာ၌ အသံုးျပဳရန္ 'HTML' ဘာသာစကားကို 'စံ' အေနအထားျဖင့္ စတင္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

၁၉၉၃ ဒီဇင္ဘာ
ေကာ္ဖီကရားအိုးအတြင္းမွ ေကာ္ဖီရည္မ်ား က်ိဳခ်က္ေနပံုကို ရိုက္ကူးခဲ့ေသာ ပထမဆံုး webcam ကို စတင္ ေၾကျငာလႊင့္ထုတ္ခဲ့သည္။ ကိန္းဘရစ္ တကၠသိုလ္၏ ကြန္ပ်ဴတာ သပၸံ ေက်ာင္းသားအုပ္စု တစ္စုမွေန၍ စတင္စမ္းသပ္ခဲ့ေသာweb camera အား တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မ်က္ျမင္ေတြ႔ေစႏိုင္ရန္ ရိုက္ကူးလႊင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ ကြန္ရက္ ကင္မရာweb camera မ်ားစြာတို႔၏ အစဦး တီထြင္မႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၉၉၄ ေဖေဖၚဝါရီ
စတန္းဖို႔ဒ္ ေက်ာင္းသား ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ 'David Filo' ႏွင့္ 'Jerry Yang' တို႔သည္ ကြန္ရက္အတြက္ Jerry ၏ လမ္းညႊန္ဆိုေသာ Web site တစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကနဦးကာလ "Jerry's Guide to the World Wide Web"ဆိုေသာ အမည္ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ 'Yahoo' ဟူ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီး "!" ကို လိုဂို အျဖစ္ စံထားသတ္မွတ္ခဲ့သည္။Yahoo ဟူေသာ အမည္သည္ ေရွးေခတ္လူသားတို႔၏ ဝမ္းသာအားရ ဟစ္ေၾကြးသံတစ္ခု ျဖစ္သကဲ့သို႔ 'Yet Another Hierarchical Officious Oracle' ၏ အတိုေကာက္ စာလံုးလည္း ျဖစ္ေလသည္။ ယခုအခါတြင္ Jerry ၏ Web လမ္းညႊန္Yahoo သည္ အသံုးျပဳသူတို႔ ဝမ္းသာအားရ ၾကည့္ရႈၾကေသာ Web စာမ်က္ႏွာတစ္ခု ျဖစ္ေနခဲ့ေလျပီ။

၁၉၉၅ ဇူလိုင္
'Jetf Bezos'သည္ အင္တာနက္မွေန၍ ကမာၻ႔ အႏွံ႔အျပားေနရာသို႔ ' မဂၢဇင္း၊ ဝတၳဳစာအုပ္မ်ား' ေရာင္းခ်ရန္ စိတ္ကူးခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကမာၻ႔ အခိုင္မာဆံုးႏွင့္ အၾကီးမားဆံုးျဖစ္ေသာ 'Amazon' စာအုပ္စတိုးဆိုင္ကို ကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ဝယ္ယူရရွိေနႏိုင္ျပီ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ထိတ္ထိတ္ၾကဲ အေရာင္းဌာနၾကီးမ်ားထဲ၌ 'Amazon' သည္ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စတင္ပံုေဖာ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

၁၉၉၅ ၾသဂုတ္
ကြန္ရက္ေပၚတြင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပါင္း '၁၈၉၅၇' ခန္႔ထိ ရွိလာခဲ့သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုမဏီမ်ားသည္ အက္တာနက္သို႔ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ တံခါးေခါက္လာခဲ့ၾကသည္။ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားသို႔ အသံုးျပဳျပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႔ႏိုင္ျခင္း၊ေၾကာ္ျငာႏိုင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ အျခားအခြင့္အလမ္းမ်ား
ကို မ်က္စိပြင့္သြားၾကသည့္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔ေၾကာင့္ လန္ဒန္စေတာ့ရွယ္ယာ ေဈးကြက္တြင္ စေတာ့ေပါက္ေစ်းမ်ား အဆမတန္တိုးျမွင့္ ေရာင္းဝယ္လာခဲ့ၾကသည္။
(web browserကိုထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ 'Nescape'ကုမဏီ၏ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ မၾကံဳစဖူးေလာက္ေအာင္ တိုးျမွင့္သြားခဲ့သည္။ ) ထိုအျခင္းအရာကို "dotcom(.com) ေပါက္ကြဲမႈ" ဟု တင္စားခဲ့ၾကသည္။

မိုက္ကရိုေဆာ့ဖ္ကုမဏီ၏ Windows 95 version စတင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ အင္တာနက္ၿကည့္ရႈႏိုင္ေသာ 'Internet Explorer' ကို အခမဲ့ ထည့္သြင္းေပးခဲ့သည္။

၁၉၉၆ ဇူလိုင္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ လြတ္လပ္ေရးေန႔ July - 4 တြင္ hotmail အမည္ရွိ web-based email စတင္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

၁၉၉၇ ဒီဇင္ဘာ
John Bargerသည္ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ထပ္ဆင့္၍ သတင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ထပ္မံထည့္သြင္းႏိုင္ေသာ စနစ္တစ္မ်ိဳးကို 'weblog' 'blog' ဟု စတင္သံုးစြဲခဲ့သည္။ ( ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုစကားလံုးမွတစ္ဆင့္ 'blog' ဟူ၍ အသြင္ကူးေျပာင္းလာခဲ့၏။

၁၉၉၈ စက္တင္ဘာ
ဂုဏ္ထူးတန္းေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာHarry page ႏွင့္ Sergey Brin တို႔၏ Project ငယ္ေလးတစ္ခုသည္ စတန္းဖို႔ဒ္ ေကာလိပ္တစ္ဝိုက္တြင္ စတင္ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္အလယ္ပိုင္း အတြင္းက စတင္ခဲ့ေသာ အဆိုပါ project ၏ မူလ အမည္မွာ 'Google.stanford.edu' ျဖစ္ခဲ့သည္။ ( မူလ google ၏ အမည္သည္ 'googol' ဆိုေသာ စကားကို စာလံုးေပါင္း မွားခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး သခ်ၤာတန္ဖိုးအရ 'googol' သည္ 10^100 ႏွင့္ ညီမွ်သည္။

၁၉၉၈ ေအာက္တိုဘာ
ပထမဆံုး blog အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ေသာ ' open diary 'ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

၁၉၉၉ ၾသဂုတ္
လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Myspace ကို ' Tom Anderson 'စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ မူလတြင္ အခမဲ့သိုေလွင္ေနရာ ႏွင့္ ဖိုင္ျဖန္႔ေဝမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူမႈကြန္ရက္ဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့သည္။တည္ေထာင္သူ Tom Anderson သည္ ပရိုဂရမ္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာထဲမွ အငယ္စားအဆင့္ ပညာရွင္ေလးသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆယ္ႏွစ္အတြင္း အသံုးျပဳသူ သန္း၇၀၀ေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္အထိ Myspace ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ( ဓာတ္ပံု ၊ ဂီတ ၊ ဗီြဒီယို ၊ chat မ်ားစြာေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပါဝင္သည့္Myspaceကို၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ မီဒီယာသူေဌးၾကီးရူးပတ္မားေဒါ့မွ သန္း၅၈၀ ျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့သည္။ )

၂၀၀၁ ဇန္နဝါရီ
Podcasting ဟူေသာ နည္းပညာတစ္မ်ိဳး ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳ၍ အသံလႈိင္းသက္သက္ျဖင့္သာ လႊင့္တင္ႏိုင္ေသာ စာမ်က္ႏွာတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကြန္ရက္ေပၚတြင္ အခမဲ့ ဖတ္ရႈ၍ ျပန္လည္တည္းျဖတ္ႏိုင္ေသာ ကမာၻ႔စြယ္စံုက်မ္း'wikipedia'ကို တည္ေထာင္သူ ဂ်င္မီေဝးလ္ မွစတင္ ေၾကာ္ျငာ လႊင့္တင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၁ ႏိုဝင္ဘာ
Paypal ၏ account ကို အသံုးျပဳ၍ ဂြၽန္ေပါလ္သည္ ၎၏ laptop မွ ေန၍ email စတင္ ပိုလႊတ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၃ ေမ
မင္ဟန္တင္ နန္းေတာ္သည္ ကမာၻ႔ရာဇဝတ္မႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေသာ ကြန္ရက္ကမာၻမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ အခိုင္မာဆံုးေသာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုအဖဲြ႔တြင္ ကမာၻေပၚရွိ ထိပ္တန္းကြန္ရက္လံုျခံဳေရး ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္ေပါင္း ရာေက်ာ္ပါဝင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ
ကပၸလီ လူမည္း အဆိုေတာ္မေလး ဂ်က္နက္ဂ်က္ဆင္၏ အမႈအမွတ္မဲ့ ပံုရိပ္မ်ား တရားဝင္ ပ်ံ႔ႏွံ႔ခဲ့သည္။
( ထိုအခ်ိန္မွစ၍celebility image မ်ားသည္ အစစ္ႏွင့္အတုမ်ား ေရာေထြးလ်က္ စတင္ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ျပီး အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္း၏ စိတ္ဝင္တစား ရွာေဖြၾကေသာ ပံုရိပ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့၏။ )

၂၀၀၄ ဇူလိုင္
Tim Berners Lee သည္ တုိက္ရည္ခိုက္ရည္ ျပည့္ဝေသာ ျမင္းစီးသူရဲေကာင္းတို႔ကို အဂၤလန္နန္းေတာ္မွ ခ်ီးျမွင့္သည့္ ဘြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ေသာ knighthood (sirဘဲြ႔ ) ကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။

၂၀၀၄ ႏိုဝင္ဘာ
Mozilla အုပ္စု၏ Firefox browser ကို အခမဲ့ ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။

၂၀၀၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ
ဗြီဒီယို ၊ ရုပ္ရွင္ဖိုင္မ်ားကို အခမဲ့ ရွယ္ယာလုပ္ႏိုင္ေသာ ' Youtube ' website ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

၂၀၀၆ ဇန္နဝါရီ
Span ႏွင့္ အျခား အဖ်က္အေမွင့္မ်ားကို ဖယ္ရွား သုတ္သင္ႏိုင္သည္ဟု ညႊန္းဆိုေသာ browser IE7 ၏ beta 2 ကို အမ်ားျမင္ကြင္းသို႔ ျပသခဲ့သည္။blogger သမားမ်ားမွတစ္ဆင့္ စတင္ပ်႔ဲႏွ႔ံခဲ့ေသာ google web mail သည္ Gmail ဟု ထင္ရွားလာကာ လူအမ်ားဆံုး စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၆ ဒီဇင္ဘာ
Web site အေရအတြက္ ၁ ဘီလီယံသို႔တိုင္ ေရာက္လာခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ဇန္နဝါရီ
Social networking ေလာကတြင္ နာမည္ၾကီးစျပဳလာေသာ facebook ကို ေဒၚလာ သန္း၅၀၀ ျဖင့္ ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္း ခဲ့ေသာ္လည္း ပိုင္ရွင္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

လွပေသာ အျပင္အဆင္ဒီဇိုင္းမ်ား ပါဝင္သည့္ Windows Vista OS ကို ဥေရာပ ႏွင့္ အေမရိကတြင္ စတင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္ ။

Apple မွ iTv ႏွင့္ iPhone ကို စတင္ေၾကာျငာခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ဧျပီ
Gmail for every one ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ Gmail သည္ invite အကန္႔အသတ္ကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀
Firefox သည္ ၃ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ က်င္းပခဲ့သည္။

AddThis Social Bookmark Button


Design by Amanda @ Blogger Buster