ေဟ့ ... ျမန္မာဟာ ျမန္မာပဲ။ ျမန္မာဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ေနရမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေသရမယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရေျမျခားကိုေရာက္ေနရေပမယ့္ တစ္ေန႔မွာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ရမယ္။ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မကူးေလနဲ႔။ (ဦးသန္႕)

ဆိုရိုးစကားမ်ား

Thursday, April 3, 2008

Two souls with but
a single thought,
two hearts that beat
as one.
၀ိညာဥ္ႏွစ္ခုေပမဲ့ အေတြးက
တစ္ခုတည္း ၊ ႏွလံုးသားႏွစ္ခုဟာ
ႏွလံုးသားတစ္ခုတည္းလိုပဲ
ရင္ခုန္တယ္။
( ဂၽြန္ ကိစ္ )


Love is but
the discovery of ourselves
in
others,
and the delight of
recognition.
အခ်စ္ဆိုတာ ကၽြႏု္ပ္တို ့ဟာ
သူတစ္ပါးေတြထံမွာ
မိမိကိုယ္မိမိ ရွာေဖြေတြ ႔ရိွလိုက္တာပါပဲ ။
မိမိကိုယ္မိမိ
မွတ္မိတဲ့အတြက္လည္း
ေပ်ာ္ရႊင္ရတယ္ ။
( အလက္ဇန္ဒါး စမစ)


Love is
the beauty of
the soul.
အခ်စ္ဆိုတာ
၀ိညဥ္ရဲ ႔
အလွတရား ။
( စိန္ ႔ ၾသဂတ္စတင္း )


But to see
her was to
love her,
ove but her,
and love her
forever.
သူမကို
ျမင္ရဖို ႔ဆိုတာ
သူမကို ခ်စ္ရဖို ့ပါ ။
သူမကို
ခ်စ္ရတာဟာ
သူမကို
ထာ၀ရ
ခ်စ္သြားဖို ့ပါ ။
( ေရာဘတ္ ဘန္းစ္ )A life
without love is
like a year
without
summer.
အခ်စ္မရွိတဲ့
ဘ၀တစ္ခုဟာ
ေႏြရာသီမရိွတဲ့
ႏွစ္ကာလ
တစ္ခုလိုပါပဲ ။
( ဆီြဒင္ စကားပံု )


Love is
a beautiful dream.
အခ်စ္ဆိုတာ
လွပတဲ့ အိပ္မက္တဲ့ အိပ္မက္တစ္ခုပါ ။
( ၀ီလ်ံ ရွပ္ )


To love is
to receive
a glimpse
of
heaven.
ခ်စ္ျခင္းဟာ
ေကာင္းကံုဘံုကို
ဖ်တ္ခနဲ
ျမင္လိုက္ရျခင္းပါပဲ ။
( ကာရင္ ဆန္ဒီ )

AddThis Social Bookmark Button


Design by Amanda @ Blogger Buster