ေဟ့ ... ျမန္မာဟာ ျမန္မာပဲ။ ျမန္မာဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ေနရမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေသရမယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရေျမျခားကိုေရာက္ေနရေပမယ့္ တစ္ေန႔မွာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ရမယ္။ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မကူးေလနဲ႔။ (ဦးသန္႕)

ေနရာ

Monday, January 26, 2009

မိတ္ေဆြအမ်ား
ႏွလံုးသားမွ
မွတ္ၾကားနာတံု
ေကာင္းကင္ဘံု၀ယ္
ကၽြန္ယံုျဖစ္ထက္
ေအာက္နရက္၌
ျပိဳင္ဘက္မဲ့ကင္း
ယမမင္းက
အလ်ဥ္းသာ၍ ေကာင္းပါသည္။ ။
(နရက္ = ငရဲ)

ညီညီ

AddThis Social Bookmark Button


Design by Amanda @ Blogger Buster