ေဟ့ ... ျမန္မာဟာ ျမန္မာပဲ။ ျမန္မာဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ေနရမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေသရမယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရေျမျခားကိုေရာက္ေနရေပမယ့္ တစ္ေန႔မွာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ရမယ္။ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မကူးေလနဲ႔။ (ဦးသန္႕)

ေလာကေၾကးမံု

Thursday, January 22, 2009

သင္တို႔တစ္ေတြ
ၾကည့္ျမင္ေနၾက
လွေသြးပံုထင္ - ေၾကးမံုျပင္။

ေၾကးမံုျပင္မွာ
ျပံဳးျပပါက
သူဟာသင့္လို
ျပံဳးမည္ကိုကြယ္ - ျမင္ေလမယ္။

သို႔တည္းေပငဲ့
သင္ကမဲ့ေသာ္
သူရဲ႕ပံုသြင္ - မဲ့တာျမင္လိမ့္။

ေလာကတြင္လည္း
ထိုသို႔ပဲကြယ္
လူထဲ၀န္းက်င္
ဆက္ဆံလွ်င္ေသာ္
သင္- ပင္ေကာင္းမွ
သူ- ေကာင္းၾကမည္
သင္- ကဆိုးသန္
အက်င့္တန္က
သူ -ျပန္ေကာင္းမွာ
ျဖစ္ႏိုင္ပါလား
ေတြးသာၾကည့္ေလ - အိုမိတ္ေဆြ။ ။

ညီညီ

AddThis Social Bookmark Button


Design by Amanda @ Blogger Buster