ေဟ့ ... ျမန္မာဟာ ျမန္မာပဲ။ ျမန္မာဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ေနရမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေသရမယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရေျမျခားကိုေရာက္ေနရေပမယ့္ တစ္ေန႔မွာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ရမယ္။ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မကူးေလနဲ႔။ (ဦးသန္႕)

သစ္တစ္ရြက္၏ရင္ခုန္သံ

Wednesday, January 21, 2009

ရင္ေငြ႔ငါ့ေအာက္၊ခိုရန္ေထာက္၍၊
လာေရာက္ၾကသူ၊မ်ားေတြလူတို႔၊
အပူေအးျငိမ္း၊ေသာကတိမ္းဖို႔၊
စိမ္းေရာက္ကမာၻ၊ငါ့ခႏၶာသည္၊
ေရာ္၀ါညိႈးေညာင္း၊အသြင္ေျပာင္းလဲ၊
ျမေလာင္းကာလြာ၊ေအးဆာယာကို၊
လိပ္ျပာထံုးျပတ္၊အဆံုးသတ္ထိ၊
မႈန္းခတ္ေရးျခယ္၊ငါေပးမည္။

ဘ၀သခၤါ၊ဇရာလာ၍၊
အညွာမခိုင္၊ေၾကြက်တိုင္မွ၊
မယိုင္မလဲ၊ငါခိုင္ျမဲဖို႔၊
သဟဲအမွီ၊ပထ၀ီအား၊
ေျမဆီအႏွစ္၊ငါေပးရစ္မည္။

ငါ့အားတုႏိႈင္း၊စံျပဳခိုင္း၍၊
လူ႔တိုင္းလူ႔ေျပ(ျပည္)၊လူတို႔ေျမတြင္၊
ခ်က္ေၾကြေနရာ၊မိျပည္ရြာမွ၊
ကမာၻတစ္လႊား၊ေကာင္းက်ိဳးပြားဖို႔၊
ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေစေသာ္။ ။
(ဆာယာ=အရိပ္)
ညီညီ

AddThis Social Bookmark Button


Design by Amanda @ Blogger Buster