ေဟ့ ... ျမန္မာဟာ ျမန္မာပဲ။ ျမန္မာဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ေနရမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေသရမယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရေျမျခားကိုေရာက္ေနရေပမယ့္ တစ္ေန႔မွာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ရမယ္။ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မကူးေလနဲ႔။ (ဦးသန္႕)

ေသခ်ာၾကည့္ပါ

Sunday, July 27, 2008

အနက္ေရာင္ အစက္ေလးေတြ ဘယ္ေလာက္ပါလဲ။
ေရျပင္ညီမ်ဥ္းေတြ တစ္ေျပးညီထဲလား ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဆင္ေျခေလ်ာေတြလား။အလယ္ဗဟိုမွတ္ေလးကို စိုက္ၾကည့္ျပီး ေခါင္းေလးကို ေရွ႔တိုး၊ ေနာက္ဆုတ္ေလး လုပ္ၾကည့္ပါ။


အင္တာနက္မွာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိတာေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးထားတာပါ။AddThis Social Bookmark Button


Design by Amanda @ Blogger Buster