ေဟ့ ... ျမန္မာဟာ ျမန္မာပဲ။ ျမန္မာဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ေနရမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေသရမယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရေျမျခားကိုေရာက္ေနရေပမယ့္ တစ္ေန႔မွာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ရမယ္။ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မကူးေလနဲ႔။ (ဦးသန္႕)

ေမးကြယ္၊ေျဖမယ္ ရဲ႔ အေျဖေလးမ်ား

Sunday, July 13, 2008

( ၁ )
( အေျဖ ) ။ ေန႔ခင္းျဖစ္ေနလို႔ပါတဲ့။

( ၂ )
( အေျဖ ) ။ ဘာမွ မဆိုင္ပါ။

( ၃ )
( အေျဖ ) ။ ေကာင္ေလးရဲ႔ အေမပါ။

( ၄ )
( အေျဖ ) ။ ၂၉ ၾကိမ္ပါ။ ၂၈ၾကိမ္ခုန္ရင္ ၂၈ေပေရာက္ေနပါျပီ။ ၂၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ခုန္လိုက္တဲ့အခါမွာ ေရတြင္းႏႈတ္ခမ္း
ေပၚကို ေရာက္ေနျပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပန္ေလွ်ာမက်ေတာ့ပါ။


( ၅ )
( အေျဖ ) ။ ငွက္၄ေကာင္ နဲ႔ ကိုင္းပင္၃ပင္။

( ၆ )
( အေျဖ ) ။ ၁၇ ေကာင္ဆိုတာ မ ဂဏန္းျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ခြဲမရပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ အျပင္က တစ္ေကာင္ခဏယူမယ္။
ဒါဆို ၁၈ေကာင္ျဖစ္သြားပါျပီ။ သားၾကီးက ကိုးပံုတစ္ပံုရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၁၈ရဲ႔ ကိုးပံုတစ္ပံု၂ ေကာင္ရပါမယ္။
အလတ္က သံုးပံုတစ္ပံုဆိုတဲ့အတြက္ ၆ေကာင္ပါ။ အငယ္ဆံုးက ႏွစ္ပံုပံုရင္တစ္ပံုဆိုလို႔ ၉ေကာင္ရသြားပါျပီ။ သား၃
ေယာက္ရတဲ့ ျမင္းေတြအားလံုးေပါင္းလိုက္ေတာ့ လယ္သမားၾကီးရဲ႔ ျမင္း၁၇ေကာင္ပါပဲ။ ခဏယူထားတဲ့ တစ္ေကာင္ကို
ျပန္ေပးလိုက္ပါ။
သခ်ၤာသေဘာတရားေတြ မေပၚခင္က အခုလိုပဲခဲြေဝခဲ့ၾကမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
သခ်ၤာသေဘာတရားအရ တြက္မယ္ဆိုရင္လည္း1/2,1/3,1/9 တို႔ကို ပိုင္းေျခ18ယူျပီးတြက္ရင္လည္း17/18ပဲရပါတယ္။

( ၇ )
( အေျဖ ) ။ အနက္ေရာင္တိုင္းျပည္မွာရွိတဲ့ ဘုရင္ၾကီး ဦးေခါင္းအေလးခ်ိန္နဲ႔ညီပါတယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။
မယံုလို႔ ခ်ိန္ၾကည့္ရင္လည္း ဘုရင့္ေခါင္းကို ျဖတ္ဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တယ္ေလ။

( ၈ )
( အေျဖ ) ။ ဆိတ္ကိုပဲ ၾကိဳးခ်ည္ထားတာေလ။ ငုတ္တိုင္မွာ ၾကိဳးက ခ်ည္မထားေတာ့ အေမာင္ဆိတ္ဟာ အသာေလး
သြားစားႏိုင္ပါတယ္။






AddThis Social Bookmark Button


Design by Amanda @ Blogger Buster