ေဟ့ ... ျမန္မာဟာ ျမန္မာပဲ။ ျမန္မာဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ေနရမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေသရမယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရေျမျခားကိုေရာက္ေနရေပမယ့္ တစ္ေန႔မွာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ရမယ္။ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မကူးေလနဲ႔။ (ဦးသန္႕)

ခ်စ္သူသို႔

Sunday, February 8, 2009

ခ်စ္သက္ထားေ၀
ခင္ပ်ိဳေမကို
ခဲြေသြခြာရက္
ခ်င့္ဆတြက္ေသာ္
ခ်ိန္စက္လီလီ
ခေညာင္းခ်ီလဲ
ခိုင္တည္မလြဲ
ခ်စ္အသဲက
ခ်စ္ျမဲခ်စ္လ်က္ေနပါသည္။

ခ်ိန္ခါမျပတ္
ျခားမလပ္ပဲ
ခိုကပ္ရင္မွာ
ခံစားတာကို
ခရာပညတ္
ခ်စ္လြမ္းဓာတ္လို႔
ေခၚမွတ္သညာ ျပဳရမွာလားကြယ္။ ။

ညီညီ

AddThis Social Bookmark Button


Design by Amanda @ Blogger Buster