ေဟ့ ... ျမန္မာဟာ ျမန္မာပဲ။ ျမန္မာဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ေနရမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေသရမယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရေျမျခားကိုေရာက္ေနရေပမယ့္ တစ္ေန႔မွာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ရမယ္။ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မကူးေလနဲ႔။ (ဦးသန္႕)

General Aung San

Thursday, February 12, 2009


ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၃)မွာ က်ေရာက္တဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕(၉၄)နွစ္ျပည့္ေမြးေန႕အား ဦးညႊတ္အေလးျပဳလွ်က္

AddThis Social Bookmark Button


Design by Amanda @ Blogger Buster